Lokální zdrojeHistorie chovu ovcí na našem území je neuvěřitelně bohatá a zajímavá. Ovce u nás chovaly už slovanské kmeny v 5. a 6. století. V pozdním středověku se na velkostatcích začal zavádět stádový chov ovcí, zaměřený na produkci jemné merinové vlny. V roce 1837 se na území ČR chovalo okolo 2 mil. ovcí, což je desetinásobek současného stavu. Poté začaly stavy ovcí klesat - v období 1. republiky se u nás kromě merinek chovaly ovce selské, valašky a východofríšky, z masných plemen to byl hampshire a shropshire.

V roce 1940 se u nás chovalo téměř 40 tis. ovcí, ale během okupace k nám byly dovezeny plemenné ovce z Německa a ke konci války už jich bylo téměř 300 tis. Socializace a kolektivizace zemědělství související s centrálním řízením a plánováním vedla k orientaci na produkci vlny. V roce 1989 byla průměrná nákupní cena potní vlny rekordních 185 Kč/kg. Výkupní cena nebyla tržní, ale byla silně dotována a nadhodnocena vůči světovým cenám tehdejším režimem. Dnešní zemědělské dotace jsou mnohonásobně vyšší a nejsou zpravidla striktně vázány na produkci, ale na obhospodařovanou zemědělskou půdu a zvířata.

Od roku 1990 docházelo k postupné orientaci na masnou užitkovost stád. V roce 2014 se u nás chovalo 225 tis. ovcí.

Plemena a jejich třídění

Třídění plemen probíhá nejčastěji podle užitkového typu:
 • vlnařský - australské merino, stavropolské merino aj.
 • masný - suffolk, texel, charollais
 • dojený - lacaunem, východofríská
 • kombinovaný s 2strannou užitkovostí - maso-vlna
  (romney, žírné merino), maso-mléko (východofríská, lacaune)
 • kombinovaný s 3strannou užitkovostí - vlna-maso-mléko
  (zušlechtěná a původní valaška, cigája)


Důležité je ale též třídění podle vlny, kdy uplatňujeme hned několik hledisek:
 • jemnost vlny - velejemná, jemná, polojemná, polohrubá, hrubá, srst
 • počet střiží ročně
 • délka vlny
 • barva vlny apod.


V současnosti u nás převládají plemena s kombinovanou a masnou užitkovostí. Nejvyšší zastoupení bahnic je ale ve skupině zájmových a ostatních plemen chovaných v málo početných stádech.

Produkce vlny

Vlna se získává sezónní střiží ovcí. Množství a kvalitu ovlivňuje plemenná příslušnost, pohlaví, věk, výživa a ustájení. Z technologického hlediska je důležité termín a způsob střiže, péče o vlnu, uskladnění a způsob zpracování.

fotovýroba, prodej
mapa

Palkovická 2284
738 01 Frýdek-Místek
Czech Republic

otevírací doba
pondělí – pátek
7.00 – 17.00

kontakt
info@ceskeprikryvky.cz
info@ibatex.cz
+420 558 656 266
+420 739 201 195

Ing. Zuzana Bílková
bilkova@ibatex.cz
+420 608 455 600
informace
facebookCreated by obsah.info, 2011 - 2018